Pi'nin Yolculuğu

Pi’nin Yolculuğu…

Pi’nin benim için anlamları; hem ‘Parmak İzi’ni hem de gizemli “Pi” sayısını vurguluyor olmasıdır.

‘Parmak İzi’, her birimizin biricikliğini, eşsizliğini gösterir bize. Her birimiz, Bir’in bir ifadesiyizdir ve kendi yolculuğumuzda bu biricikliği deneyimleriz.

Gizemli Pİ sayısının bana verdiği ilham ise, Pİ ile yaşadığımız hayat yolu arasında ilginç bir benzerliğin olmasıdır. Pi sayısı, “bir çemberin çevresinin, çapına bölünmesi” ile bulunur. Evrenin kusursuz biçimi çemberdir ve evren her an genişler, genişledikçe de Pi sayısı buna paralel olarak değişir.

Pi’nin içindeki birbiri ardısıra gelen tüm rakamlar evrenin tarihsel hikayesinin sayısal kodlaması gibidir. 3,1415926535897932384… olan Pi sayısına her an bir yeni sayı eklenerek sayı değişir, böylelikle sonsuza kadar giden Pi sayısı kendini hiç tekrar etmez. Bu sonsuzluğun içinde neredeyse her türlü dizilimi bulabilirz, doğum tarihimiz, kimlik numaramız gib hepsi Pi’nin içinde bir yerlerdedir.

İnsan yaşamı sonsuzluk içinde küçük bir yer kaplar fakat bilinç sonsuzdur.Hayatımızı aslında her anımızı bir döngü olarak kabul edersek bizim Pi (Parmak İzi)’mizde de gizemini koruyan kendi yazılımımızda bir çok şeyi keşfedebiliriz.

Pİ’nin özgün bir şekilde sonsuzluğa giderek kendini hiç tekrar etmemesi, fark etsek de etmesek de bizim her an değişimimiz ile paralellik gösterir. Peki aynen Pi gibi kendi eşsizliğinde Sonsuz Bilince tanıklık edebilir mi İnsan? Tanık olmayı seçen her kalp her yeni anın keşfine doyamaz.

Siz de bir ömür boyu süren kendini bilme yolculuğunuzda size ışık tutacak yöntemlere ihtiyaç duyarsanız bu platformda paylaşılan Bilinçaltı Sistemleri ile ilgili ThetaHealing ve InnerSpeak tekniklerinden faydalanabilirsiniz.

Burada sunulan bilgilerin yalnızca samimiyetini ve doğruluğunu hissettiğiniz kadarını almanızı öneririm. Gönlünüze dokunan bilgilerin sizin yolculuğunuzda bir nebze de olsa katkıda bulunması dileğiyle.

Sonsuz Pi'ye Hoşgeldiniz.