ThetaHealing

ThetaHealing

"Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." Albert Einstein

Thetahealing Nedir?

ThetaHealing, temelde yaşamın özü ile işbirliğini seçerek sevgiyi, hayatı, kendimizi algılama biçimimiz hakkında farkındalığımızın artmasına ve tüm bunlar ile ilgili derin bir anlayış kazanarak değişime destek olan bir meditasyon tekniğidir.

ThetaHealing, bilinçaltımızın derinliklerinde bulunan, iç ve dış etkenler ile oluşan inanç programlarına erişmemize imkan verir ve artık bize hizmet etmeyen inanç programramlarından özgürleşmeyi mümkün kılar. Böylece, eski “Ben”e ait inançlardan, duygulardan, deneyimlerden arınıp “Yeni bir Sen” yaratılır ve bize yepyeni hayat deneyimlerini yaşama fırsatı verir.

ThetaHealing Nasıl gelişti?

İsmini theta beyin dalgasından alan ThetaHealing, Vianna Stibal tarafından keşfedilerek geliştirilmiştir. 1995 yılında kendisine kemik kanseri teşhisi koyulan Vianna’ya doktorlar kendisine ona fazla yaşam süremeyeceği söyler. Vianna, doğuştan gelen sezgisel yeteneği ile bu teşhisin doğruluğundan şüphe duyar ve sezgisel içgörüşünün yönlendirmesi ile iyileşebileceğine inanır. Bir gün bir yakınına sezgisel esinleme ile yaptığı bir çalışma olumlu sonuç verir. Bu çalışmayı bir kaç kişiye uyguladığında aynı olumlu sonuçları elde edince kendi rahatsızlığı üzerinde dener ve şifalanma gerçekleşir. Bunun üzerine tekniği herkes ile paylaşacağına dair söz verir. Vianna bugün halen tekniğin gelişimi ve paylaşımı üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

ThetaHealing Tekniği Nasıl çalışır?

ThetaHealing, Ruh, Zihin, Beden bütünlüğü içinde bilinçaltını yeniden programlayan bir tekniktir. Zihin, Bilinçli Zihin ve Bilinçaltı Zihin olarak iki bölümden oluşur (Bkn: Zihin Yapısı).

Bilinçaltı Zihin, anne karnında olduğumuz andan itibaren tüm yaşamımız boyunca duyduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz, deneyimlediğimiz her şeyi yararlı veya yararsız, doğru ya da yanlış olduğuna bakmadan doğrudan bilinçaltına kaydeder. Ayrıca, kolletkitf bilinçten gelen ve atalarımızdan bize aktarılan, çoğu zaman farketmediğimiz, hayatımızı olumsuz etkileyen inanç programları da bilinçaltımızda kayıtlıdır. Bu inanç programları, hayatımızda yaşadığımız, başımıza gelen olumlu/olumsuz ve tekrar eden deneyimleri yaşamamıza neden olur.

Zihin, belirli bir meditasyon yöntemi ile theta beyin dalgasına (Bkn: Beyin Dalgaları) yönlendirilir. Beyin, theta dalga boyunda iken evrendeki temel yaşam enerjisi ile kolayca bağlantıya geçer. Bu dalga boyunda, bilinçaltı ile bağlantıya geçilerek kişiye hizmet etmeyen inanç programları yeni inaç programları ile değiştirilir, uygulama sonrası yeni bir bilinç hali gelir.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, belirli beyin dalgalarının (özellikle Alfa, Theta, Theta-Gama) aşağıda belirtilen sonuçları oluşturduğunu göstermektedir;

 • Stresi yatıştırmak ve ankisiyetenin uzun süreliğine önemli ölçüde azalmasına yardımcı olmak,
 • Derin fiziksel rahatlama ve zihinsel açıklık,
 • Beynin her iki yarım kürelerinin dengelenmesi,
 • Acılığı azaltmak, mutluluğu arttırmak ve endorfin salınımını tetiklemek,
 • Yaratıcı düşünceyi başlatmak.

ThetaHealing Tekniği’nden faydalabileceğimiz alanlar nelerdir?

Theta Healing Tekniği’nin çalışma alanlarında herhangi bir sınırlama yoktur. Kariyer, ilişkiler, aile, kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (değersizlik, güvensizlik, yetersizlik, vb.), travmalar, yaşam kalitemizi düşüren ve ilerlememizi engelleyen korku/öfke/reddedilme/pişmanlık/kırgınlık/kızgınlık/vb. içeren olumsuz duygulardan özgürleşmek gibi hayatımızın her alanında çalışmak mümkündür. Ayrıca sevgi, neşe, mutluluk gibi deneyimlenemeyen hislerin ve kavramların gerçek tanımlarını da bilinçaltı tarafından öğrenilmesine imkan kılar.

Faydalanabileceğimiz alanlardan biri de çevresel, beslenme, genetik gibi farklı nedenler dışında hastalıkların altında yatan zihinsel nedenleri farketmektir. Her bir düşünce ya da inanç, bir fiziksel reaksiyona neden olabilir. Hastalıkların zihinsel nedenlerine örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Diyabet; yenilgi, hayattan tat alamama
 • Mide; kabul edilmeme, sevilmediğini hissetme
 • Bağırsaklar; anılarda yaşama, taciz
 • Karaciğer; eski birikmiş derin öfkeler,
 • Böbrek; kızgınlık
 • Akciğer; yas ve derin üzüntü
 • Astım; stres, endişe
 • Kalp; sevgiyi alamama/hissedememe, iletişim sorunları, kendini yalnış algılama,
 • Lenf bezleri; pişmanlık, geçmişte yaşama, savunma, yaranamama hisleri
 • Sedef; incitilmekten korkmak, duyguları dondurmak
 • Cüzzam; yaşamla başa çıkamama
 • Romatoid Artrit (Eklem İltahaplanması); suçluluk duygusu, inatçılık, kontrol saplantısı
 • Kemik kırıkları; otoriteye karşı başkaldırı
 • Ostreopoz; zihinsel baskı ve gerginlik
 • Tiroid; gerçeği konuşamama, içe atma
 • Egzama; şiddetli kin, zihinsel patlamalar
 • Miyop; gelecekten korkmak, geleceğe güvenmemek
 • Hipermetrop: Ana odaklanamamak, şimdiden korkmak
 • Katarakt; vazgeçmek,
 • Depresyon; Umutsuzluk
 • Şizofreni; İletişime kapalı olma
 • Parkinson; Korku, kontroletme çabası
 • Kulak ile ilgili genel sorunlar; gerçeği duymaya direnç, kendine değer vermeme

* ThetaHealing resmi web sitesi; https://www.thetahealing.com

Uyarı: Danışmanlık ve eğitimlerin kapsamıdaki hiçbir faaliyet tedavi amacı ve niteliği taşımamaktadır. Bu web sitesi içinde yer alan bilgiler, bilgilendirme amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Her türlü hastalık ve tedavi gerektiren sorunlar için doktora danışılmalıdır.