Beyin Dalgaları

Beyin Dalgaları

Beş farklı frekansta beyin dalgası vardır; Beta, Alfa, Theta, Delta, Gama. Beyin sürekli olarak tüm frekanslarda dalga üretir ve bu dalgalar sürekli olarak hareket ederler. Söylediğiniz ve yaptığınız her şey beyin dalgalarınız tarafından düzenlenir.

Beta beyin Dalgası; düşünürken, konuşurken, ve iletişim kurarken zihnimiz her zaman beta dalgasındadır. Saniyede 14 -28 herz frekansa sahiptir, aktif olduğumuz durumdur.

Alfa Beyin Dalgası; Bete ile Theta arasında bir köprüdür. Zihnin rahatlamış , medidatif durumuna benzetilir. Saniyede 7 – 14 herz frekansına sahiptir.

Theta Beyin Dalgası; derin bir rahatlama durumudur. Bu durumda beyin dalgaları 4 – 7 herze kadar yavaşlar. Theta beyin dalgaları bilinçaltı olarak düşünülebilir.

Delta Beyin Dalgası; derin uykuda iken gerçekleşir. Beyin dalgaları 0 – 4 herz kadar yavaşlar.

Gama Beyin Dalgası; bir şeyi öğrenirken ve işlemden geçirirken içinde olduğumuz durumdur. Daha yüksek zihin faaliyetleriyle ilişkide görünürler. 40 – 5000 herz arasında yayın yapar.