Taç - Ruh Çakrası

Kutsal Gerçeği “Anda Yaşa”

Yedinci Çakra, spiritüel yapımızla ve ruhsallığımızın fiziksel hayatımızın bir parçası olmasına ve bize rehberlik yapmasına izin verme kapasitemizle bağlantımızdır. Dua çakrasıdır. Meditasyon ve dua aracılığıyla içsel farkındalığımızı yoğunlaştırmamzı sağlar. Yaşamın üstün boyutuyla bağlantımızı temsil eder, bize Ruhumuzun sonsuz olduğunu söyler.

Konumu: Başın tepesi.

Fiziksel bedenle enerji bağlantısı: Yedinci çakra, daha büyük bir evrenden, Tanrı’dan insan enerji sistemine akan sonsuz yaşam gücünün giriş noktasıdır. Bu güç bedeni, zihni ve ruhu besler. Fiziksel bedene ve bedeni yedinci çakraya bağlayan diğer altı çakraya dağılır. Bunlar merkez sinir sistemi, kas sistemi ve cilttir.

Duygusal / Zihinsel bedenle enerji bağlantısı: Yedinci çakra fedakarlık, sadakat, ilham ve kehanet düşünceleri, mistik bağlantılara dair enerjileri içerir.

Simgesel / Algısal bağlantı: Yedinci çakra, lütuf enerjisinin ya da prana’nın en saf halini içerir. Bu çakra dua ve meditasyon ile üretilen enerjiyi depolar ve simgesel görüş kapasitemizi korur. Ruhsal içgörü, vizyon ve sıradan insan bilincinin çok ötesindeki sezginin enerji merkezidir. Burası mistik alan, İlahi olanla bilinçli bağlantı kuran boyuttur.

Korkular; Ruhsal meseleler ile ilgili korkular, ruhsal dışlanma, kimlik kaybı, çevremizdeki insanlar ve hayatla bağlantıyı kaybetme korkuları.

Güç kaynakları; Tanrı’nın varlığına inanmak ve bu inancın kişinin yaşamında temsil etmekte olduğu her şeye inanmak; içsel rehberlik, iyileşmeye dair içgörü, sıradan insani korkuları gölgede bırakacak nitelikte güven ve adanmışlık.

Kutsal gerçek; Yedinci çakra enerjsi, bizi yaptığımız her şeyde Tanrı’yla yakın ilişki içinde olma arayışında olmaya teşvik eder. Ruhsallık bireysel bir deneyim olup fiziksel dünyaya dair korkulardan kurtulmaya ve Tanrı’yla ilişkiyi güçlendirmeye yöneliktir. Bu çakranın kutsal gerçeği “Anda Yaşa”dır.

Bu dünyada olduğumuz sürece amacımız yanılsamalarımızı aşmak ve ruhumuzun doğal gücünü keşfetmektir. Bizler yarattıklarımızdan sorumluyuz; dolayısıyla da sevgi ve bilgelikle hareket edip düşünmeyi, başkalarına ve hayata hizmet ederek yaşamayı öğrenmeliyiz.

Düşüncelerimizin çok uzun süre geçmişte yaşamaları ilahi tasarımımıza uygun değildir. Böyle bir denge bozukluğu şimdi yaşamamıza zarar verir, ruhsal rehberlik almamızı engeller. Yalnızca Kalbimize ve Ruhumuza doğru gelen bilgiyi alın ve gerisini geride bırakın.

İçgörü Geliştirme Soruları;

  • Meditasyon yaparken ya da dua ederken hangi sorularla rehberlik ararsınız?
  • Şükrettiğinizden çok şikayet mi ediyorsunuz? Onaylanmaktansa belirli şeyler istemek için mi dua ediyorsunuz?
  • Farkında olduğunuz hangi ruhsal gerçekleri hayatınıza geçiremiyorsunuz?
  • Hayatınızın amacına dair içgörü kazanmak için kendinize hangi soruları sordunuz?
  • Spiritüel bağlam içinde değerlendirdiğinizde hayatınızın anlamsız olduğu yargısına varıyor musunuz?
  • Kendiniz için yaptığınız seçimlerde bir şekilde başarısızlığa uğradığınızı hissediyor musunuz?
  • Kendi ruhsal kurallarınızı bozduğunuzun bilincine vardığınız oldu mu?

Kaynak: Carolime Myss, Ruhun Anatomisi