Boğaz - İrade Gücü Çakrası

Kutsal gerçek: “Kişisel İradeyi İlahi İradeye Bırak”

Hepimiz İlahi Planda bulunan belli bir amaç için doğduğumuzun az çok farkındayızdır. Beşinci çakra bu farkındalığın ve İlahi planla temas kurma arzumuzun çakrasıdır. Kişisel iradenin “kişiden daha yüce bir güce” teslim edilmesi başarı için en temel konudur. Bu gerçeğe teslimiyet hayatımıza ruhsal tutarlılık getirmek için yapabileceğimiz en önemli şeydir.

Bu çakra irademizi ve ruhumuzu Tanrı’nın iradesine teslim etme sınavlarını bünyesinde barındırmaktadır. Spiritüel perspektiften bakıldığında, en yüce amacımız kişisel irademizi tümüyle “Tanrı’nın ellerine” bırakmaktır.

Konumu: Boğaz

Fiziksel bedenle enerji bağlantısı: Boğaz, tiroit, nefes borusu, yemek borusu, paratiroit bezleri, hipotalamus, boyun omurları, ağız, çene ve dişler.

Duygusal/zihinsel bedenle enerji bağlantısı: Beşinci çakra, seçim yapma gücünün yapısını öğrenmekle ilgili sayısız duygusal ve zihinsel mücadelenin çakrasıdır. Bütün hastalıkların beşinci çakrayla bağlantısı vardır çünkü seçim hayatımızın her ayrıntısında ve dolayısıyla bütün hastalıklarımızda yer almaktadır.

Simgesel/algısal bağlantı: İrade gücü çakrasının simgesel sınavı iradenin olgunlaşmasına doğru ilerlemektir. Çevrenizdeki herkesin ve her şeyin üzerinizde otorite sahibi olduğu kabile algısından kendi üzerinizde tek otorite sahibinin kendiniz olduğu algısına ve son olarak da gerçek otoritenin kendinizi Tanrı iradesiyle hizalanmanızdan geldiği algısına geçmektir.

Korkular: İrade gücüyle ilgili korkular her çakrada o çakranın konusuna uygun bir şekilde varlık gösterirler. Bizler kendi hayatımız üzerinde otoriteye ya da seçme şansına sahip olmamaktan korkarız. Ayrıca Tanrı’nın iradesinden korkarız. Seçim yapma gücümüzü İlahi bir güce teslim etme kavramı, bilinçli olma arayışı içindeki bireyin en büyük mücadelesi olmayı sürdürmektedir.

Güç kaynakları: İnanç, kendini tanıma ve kişisel otorite, hangi seçimi yaparsak yapalım kendimize ya da bir diğer kişiye verdiğimiz sözü tutabileceğimizi bilerek karar verme kapasitesi.

Kutsal gerçek: Bu çakra, spiritüel karmaya dair seçim yapma ve sonuç elde etmenin merkezidir. Yaptığımız her seçim, sahip olduğumuz her duygu ve düşünce, biyolojik, çevresel, sosyal, kişisel ve global sonuçları olan bir güç eylemidir. Düşüncelerimizi olduğu her yerdeyiz ve dolayısıyla enerji bakımından katkıda bulunmak da kişisel sorumluluklarımız arasında.

Enerji bakımından ortaya çıkacak sonuçları gözlerimizle görebilseydik hangi kararları verirdik? Bu tür bir önseziye yaklaşabilmemizin tek yolu “Kişisel İradeni Tanrı’nın İradesine Teslim Et” kutsal gerçeğine bağlı kalmaktır. Bu çakranın ruhsal dersleri, bize en iyi sonuçların İlahi otoriteye güvenen kişisel irade tarafından ortaya konulan eylemler aracılığıyla anladığını göstermektedir.

Karşılaştığımız zorluklar kendimize “Tanrı ne yapmamı istiyor” diye sormamız içindir. Çoğunlukla Tanrı’nın bizden beklediği şeyin bir görev, bir iş olduğunu zannederiz. Aslında İlahi irade bizi öncelikle ruhun ve Tanrı’nın yapısını öğrenmeye yönlendirir.

Beşinci çakra ayrıca içimizdeki saygınlıktan yoksun her şeyin temizlenmesinin simgesel temsilcisidir.

Başkalarını ya da kendimizi eleştirmek için yaratılmadığımızı, başkalarından rahatsızlık duymamızın tek nedeninin korku olduğu, başka birini ya da kendimizi olumsuz yargılamaların hem bedende hem de dış dünyada olumsuz sonuçlar yarattığını vurgular.

İçgörü Geliştirme Soruları:

  • “Güçlü iradeyi” nasıl tanımlarsınız?
  • İhtiyaç duyduğunuzda kendinizi açıkça ve dürüstçe ifade edebiliyor musunuz? Bunu yapamıyorsanız, neden?
  • Kendi irade gücünüzün kontrolünü kaybetmenize sebep olan nedir?
  • Değiştirmeniz gerektiğini bildiğiniz halde sürekli ertelediğiniz durumlarla ilgili kendinizle pazarlık yapar mısınız? Eğer cevabınız evetse o durumları yapmak istemeyişinizin nedenlerini belirleyin.

Kaynak: Carolime Myss, Ruhun Anatomisi