ThetaHealing Sen ve Yaratıcı (You & The Creator) Uygulayıcı Semineri

“Kendini Bil”

M.Ö. 800 yıllarında kurulduğu tahmin edilen Delfi’deki Apollo Tapınağı’nın girişinde yazan ve insanlık tarihi boyunca bilinen Tasavvuf, Kadim Mısır, Eski Şaman, Uzakdoğu, Maya, Antik Yunan öğretilerinin özüdür “Kendini Bil” sözü, hatta nasihati. Anlamını hiç yitirmemiş, insanlık tarihi kadar eski ama aynı bugün gibi yeni ve insanlık var olduğu sürece canlılığını hiç yitirmeyecek kadar sadelik ve netlikte söylenmiş, Öz’den gelen tüm sözler gibi.

Kendini Bilme, derinliği olan ve yaşam boyu süren anlamlı bir arayıştır. Bu nedenle belirli kalıplar ile sınırlandırmak ya da tariflemek meseledir. Bu seminer bizim bu arayışımızda bize ipuçları verir. İçeriği; kendimizi anlamamıza yardımcı olan kişinin zihnin yapısı, alt etki benliklerimiz ve nasıl çalıştıkları, en yüksek gerçeğimizi arama, öz benliğimiz ile bağlantımız üzerinedir.

Seminere katılma koşulu: ThetaHealing Derin Kazma (Dig Deeper ) Seviye Sertifikası

Seminerin Süresi: 2 gün

Seminer İçeriği:

  • Kendini Bilmek
  • Zihnin Yapısı (Bilinçli Zihin, Bilinçaltı Zihin)
  • Yaratıcı Bilinçli Zihin
  • Alt Etki benliklerimiz ve nasıl çalıştıkları
  • Kök inanç çalışmasında derinleşme
  • Kendi zihnimiz ile en yüksek gerçeğimiz arasındaki farkı anlama
  • Mesajları anlamak